Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Kinderrechten

Kinderrechten mogen niet ontbreken

Kinderrechten? Helaas nog niet voor alle kinderen.

Kent u het kinderwetje van Van Houten nog? Dat was een van de eerste initiatieven om in Nederland op te komen voor de rechten van het kind. Sindsdien hebben kinderrechten in Nederland gestaag meer vorm gekregen. Ook in andere moderne landen worden kinderen wettelijk beschermd, of het nu gaat om hun recht op onderwijs of om hun recht op een veilig thuis. Dankzij al die inspanningen hebben kinderen het goed in ontwikkelde landen. Helaas genieten niet alle kinderen over de hele wereld dezelfde wettelijke bescherming.

Dubbel probleem met kinderrechten

Wanneer er in een land een probleem met kinderrechten is, is dat probleem doorgaans tweeledig. Aan de ene kant bestaat er wel wetgeving op het gebied van de bescherming van een kind. Anderzijds zijn er landen met veel gaten in de wetgeving, waardoor het niet duidelijk is waar kinderen recht op hebben.

Bewustwording

Cordaid Kinderstem ziet erop toe dat de rechten van het kind ook in ontwikkelingslanden worden gerespecteerd. In veel landen worden kinderen gedwongen te werken ondanks de wetgeving. Zo moeten veel kinderen nog tegen hun wil aan de slag in fabrieken. Ook worden kinderen de prostitutie in gedwongen, terwijl er regels zijn die dat verbieden. In dat soort gevallen is naleving van de wet essentieel.

Gebrekkige wetten

Weer in andere ontwikkelingslanden bestaan er helemaal geen regels voor de omgang met kinderen, waardoor het in principe legaal is om kinderen te gebruiken en misbruiken. In dat soort landen zet Cordaid Kinderstem zich in voor bewustwording van het feit dat kinderrechten in geen enkel land mogen ontbreken.