Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.

Burundi

Vijftig kinderen in een klas, ga daar maar eens aan staan als docent! Geen wonder dat leraren in Burundi vaak moeite hebben om iedereen aandacht te geven en kwetsbare leerlingen buiten de boot vallen. Dankzij Cordaid Kinderstem gaat dat veranderen.

De 14-jarige Niyonzima uit Burundi werd al op jonge leeftijd wees. Ze moest van school af om als hulpje in de huishouding te werken. Na jaren van uitbuiting gaat het nu gelukkig weer beter met Niyonzima. Ze woont in een pleeggezin en gaat weer naar school.

niyonzima_christa_odile_portret“Na jarenlange uitbuiting ga ik nu gelukkig weer naar school” – Niyonzima, 14 jaar

Het verhaal van Niyonzima

“Mijn vader stierf toen ik 6 jaar was. Twee jaar later overleed ook mijn moeder. Een oom van me regelde een baantje als hulp in de huishouding in de grote stad. Maar terwijl ik keihard moest werken en geslagen werd, streek hij al mijn geld op. Na een tijdje had ik daar zo genoeg van, dat ik de benen nam.”

“Ik wilde terug naar mijn geboortedorp in de regio Bubanza, maar geld voor de bus had ik niet. Gelukkig kwam ik iemand tegen die de reis voor me betaalde. Ik trok in mijn zus en haar man, maar ook dat was geen succes. Haar man mishandelde me.”

“De directrice van mijn oude basisschool hoorde over mijn thuissituatie en regelde een ander pleeggezin voor me. Ook zorgde ze ervoor dat ik weer naar school kon. Nu gaat het weer goed met me. Hoewel ik ruim drie jaar school heb gemist, kan ik prima meekomen. Ik ben op dit moment zelfs de beste van mijn klas!”

Respect en zelfvertrouwen

Tweeduizend kinderen van 8 tot 12 jaar oud gaan aan de slag met een bijzonder lesprogramma, waarmee we in de Filipijnen al goede resultaten hebben geboekt. In de lessen draait het om respect en (zelf)vertrouwen. Kinderen leren om verschillen positief te waarderen. Een andere mening, uiterlijk of afkomst hoeft niet tot ruzie te leiden, maar kan een verrijking zijn. Ook worden de leraren, die vaak een gebrekkige opleiding hebben gehad, bijgeschoold. Zij krijgen technieken aangeleerd waarmee ze ook in grote klassen aandacht aan ieder kind kunnen besteden en leren meer stil te staan bij de sociale en emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. Zo gaat de kwaliteit van het onderwijs omhoog en wordt de sfeer in de klas beter. Daardoor voelt ieder kind zich veilig en geaccepteerd.

Steuntje in de rug

‘Kinderen hebben de toekomst’ wordt er altijd gezegd. Dat klopt, maar in landen als Burundi hebben ze vaak wel een steuntje in de rug nodig. Zeker kwetsbare kinderen, zoals kinderen met een handicap, weeskinderen en meisjes uit arme families. Om te voorkomen dat zij hun school niet afmaken, op straat gaan zwerven, in de criminaliteit belanden of worden uitgebuit, maakt Cordaid Kinderstem zich hard voor hen. Wij zorgen voor een veilig thuis en goed onderwijs. Daar profiteren niet alleen deze kinderen van, maar de hele samenleving!

Wat doet Cordaid Kinderstem in de regio Bubanza Burundi?

KIND

  • 2000 kinderen van 8 tot 12 jaar krijgen door onze Respect-lessen meer zelfvertrouwen en begrip voor elkaar
  • In heel Bubanza profiteren ruim 63.500 jongens en meisjes van de verbeteringen die wij op scholen doorvoeren

ONDERWIJS

  • 10 scholen gaan aan de slag met ons Respect-lesprogramma
  • Docenten worden bijgeschoold, waardoor ze beter les gaan geven
  • Met 162 scholen hebben wij afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren
  • De scholen krijgen geld voor bijvoorbeeld extra klassen, lesmaterialen en de aanleg van toiletten