Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.

Congo

In Zuid-Kivu, een provincie in het oosten van de Democratische Republiek Congo, is de onderwijssituatie erg slecht. Door de voortdurende conflicten in het gebied zijn veel schoolgebouwen verwoest. De scholen die nog open zijn, kampen met geldgebrek en een tekort aan leerkrachten.

Bovendien lopen vooral meisjes het risico van school gehaald te worden, omdat hun ouders het lesgeld niet kunnen betalen. Cordaid Kinderstem en onze lokale partnerorganisatie AAP verstrekken scholen geld om kwetsbare kinderen les te geven en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

andema_kasoleDe 15-jarige Andema uit Congo werd van school gehaald, omdat haar ouders het schoolgeld niet meer konden betalen. Andema moest maar trouwen, vonden ze. Gelukkig greep een lerares van Andema’s school in.

Het verhaal van Andema

“Ik sta vroeg op om het huis te vegen en water te halen”, vertelt Andema. “Pas als ik daarmee klaar ben, kan ik naar school. Toch hoor je mij niet klagen. Ik ben allang blij dat ik weer in de schoolbanken zit!”

“Een jaar geleden hielden mijn ouders me opeens thuis, omdat ze het schoolgeld niet meer konden betalen. Ze vertelden me dat ik moest trouwen. Dat wilde ik helemaal niet, maar er zat niks anders op.”

“Gelukkig kwam een lerares bij ons thuis langs om te vragen waarom ik niet meer op school kwam. Zij ontdekte dat geldgebrek de oorzaak was van mijn schoolverzuim en raadde mijn ouders aan om met de schoolleiding te gaan praten. Dat hielp. Nu betaalt de school mijn opleiding, met geld dat afkomstig is van Cordaid Kinderstem en de ASN Bank.”

“Op school heb ik mijn achterstand inmiddels ingehaald. Ik mag over naar de volgende klas. Mijn vader hoopt dat ik later dokter word. Zelf wil ik graag net zo’n goede lerares worden als mijn eigen juf. Dat is mijn droom.”

Lerarentekort en geldgebrek

Veel leraren in Congo zijn gedemotiveerd, omdat hun toch al lage salarissen lang niet altijd worden uitbetaald. Om rond te kunnen komen, moeten ze er vaak nog een baan bijnemen, maar dat betekent dat ze dan niet voor de klas kunnen staan. Ook de scholen kampen met financiële tekorten. Ze zijn grotendeels afhankelijk van de ouderbijdragen, maar veel ouders kunnen het schoolgeld niet opbrengen. Vanwege de armoede gaan vooral meisjes, wezen, gehandicapte kinderen en kinderen die niet bij hun ouders wonen, zelden naar school.

Eerst resultaat, dan pas financiering

Sinds 2008 werkt Cordaid Kinderstem in Congo samen met scholen, lokale overheden en de onderwijsinspectie om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk kwetsbare kinderen naar school kunnen (blijven) gaan. Bijzonder aan onze aanpak is dat wij vooraf afspraken maken met de scholen over hoe zij de toegankelijkheid en de kwaliteit van hun onderwijs gaan verbeteren. Pas als er resultaten behaald zijn, krijgen de scholen hun geld. Result Based Financing heet deze methode.

Scholen kunnen geld krijgen om onderwijsmaterialen te kopen zoals schoolborden, boeken, tafels en stoelen, maar ook om toiletten aan te leggen. Daarnaast krijgen de scholen geld per leerling. Om te bevorderen dat meisjes hun school afmaken, krijgen scholen meer geld voor meisjes dan voor jongens. Zo voorkomen we dat meisjes uitgehuwelijkt worden en te jong kinderen krijgen.

Samen met onze lokale partner AAP helpen wij direct of indirect 64.000 kinderen op 146 basis- en middelbare scholen in Zuid-Kivu.

De aanpak van Cordaid Kinderstem in de Congolese provincie Zuid-Kivu

KIND

  • Wij zorgen ervoor dat kinderen hun school afmaken en zo betere vooruitzichten hebben op werk
  • Speciale aandacht gaat uit naar meisjes, zodat zij niet op jonge leeftijd uitgehuwelijkt en/of zwanger worden
  • Leerlingen krijgen seksuele voorlichting en lessen over hiv/aids

ONDERWIJS

  • Met 146 basis- en middelbare scholen hebben wij afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren
  • De scholen krijgen geld voor bijvoorbeeld extra klassen, lesmaterialen en de aanleg van toiletten
  • Leraren worden getraind, waardoor ze beter gaan lesgeven
  • 5 scholen gaan aan de slag met ons Respect-lesprogramma, waardoor leerlingen meer zelfvertrouwen en waardering voor elkaar krijgen

OMGEVING

  • De ouders worden actief betrokken bij het reilen en zeilen van de school door de vorming van oudercomités
  • We maken ook afspraken met de (lokale) overheid om de kwaliteit van het onderwijs structureel te verbeteren