Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.

Malawi

In Malawi maakt 45% van alle kinderen de basisschool niet af. Ze stoppen met hun opleiding, omdat de omstandigheden op veel scholen slecht zijn: overvolle klassen, nauwelijks lesmaterialen en onvoldoende opgeleid personeel. Cordaid Kinderstem pakt dit probleem aan.

Door de invoering van Result Based Financing verbetert het onderwijs en blijven kinderen gemotiveerd, zodat ze hun opleiding afmaken. Extra aandacht gaat uit naar meisjes, zodat ze niet voortijdig van school gaan.

Zione ging van school om te trouwen. Maar haar huwelijk bleek een vergissing. Nu ze gescheiden is en weer bij haar ouders woont, wil ze ook haar opleiding afmaken.

zione_en_haar_leraarZione en haar leraar.

Het verhaal van Zione

“Ik ging van school toen ik in groep 8 zat. Mijn vriend wilde dolgraag met me trouwen en beloofde me gouden bergen. Ik was zo verliefd, dat ik hem geloofde. Ik stopte met school en trouwde met hem. Maar al snel bleek dat hij gelogen had. Hij had helemaal geen werk. Sterker nog, hij bleek alcoholist te zijn. We woonden bij zijn ouders en hadden zelfs geen geld om een stuk zeep te kopen.”

“Op de radio hoorde ik hoe belangrijk het is voor meisjes om hun school af te maken. Ook kreeg ik bezoek van moeders die actief zijn voor de basisschool waar ik op zat. Zij vertelden me over het belang van onderwijs. Daardoor realiseerde ik me dat mijn toekomst er alleen beter uit zou zien, als ik terug naar school zou gaan. Na 7 maanden ging ik weg bij mijn man. Nu woon ik bij mijn ouders en zit ik weer op school.”

“Ik ben opnieuw ingestroomd in groep 8. Er is veel veranderd sinds de vorige keer. We krijgen nu meer vakken en de leraren zijn veel gemotiveerder. Je kunt echt merken dat de aanpak van Cordaid Kinderstem werkt. En natuurlijk ben ik zelf ook veranderd. Ik vind het nu veel leuker om te leren. Ik wil dolgraag de basisschool afmaken en dan verder leren.”

Betere onderwijskwaliteit

Door de introductie van Result-Based Financing zorgen we er samen met de overheid en onze lokale partnerorganisatie CSCE voor dat de kwaliteit van het onderwijs op 30 scholen in het Mangochi district in Malawi omhoog gaat. Dat betekent dat wij vooraf afspraken maken met de scholen over hoe zij de toegankelijkheid en de kwaliteit van hun onderwijs gaan verbeteren. Pas als er resultaten behaald zijn, krijgen de scholen hun geld.

Samen zorgen we ervoor dat 30.000 kleuters en basisschoolleerlingen, hun leraren en hun omgeving profiteren van onze aanpak.

Wat doen we concreet

KIND

  • Wij zorgen ervoor dat kinderen hun school afmaken en zo betere vooruitzichten hebben op werk
  • Speciale aandacht gaat uit naar meisjes, zodat zij niet op jonge leeftijd uitgehuwelijkt en/of zwanger worden

ONDERWIJS

  • Met 30 basisscholen hebben wij afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren
  • 15 van deze scholen gaan ook opvang voor kinderen van 3-5 jaar verzorgen
  • De scholen krijgen geld voor bijvoorbeeld extra klassen, lesmaterialen en de aanleg van toiletten
  • Ruim 350 leraren worden getraind, waardoor ze beter gaan lesgeven
  • Ook de directies van de 30 scholen worden bijgeschoold

OMGEVING

  • De ouders worden actief betrokken bij het reilen en zeilen van de school door de vorming van oudercomités
  • We maken ook afspraken met de (lokale) overheid om de kwaliteit van het onderwijs structureel te verbeteren
  • Elk jaar krijgen 180 vrijwilligers een training om voorlichting te geven over het belang van onderwijs