Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.

Sierra Leone

Door de uitbraak van ebola verloren 16.600 kinderen in Sierra Leone, Guinee en Liberia één of beide ouders of verzorgers. De meeste ebola-weeskinderen, ruim 12.000, wonen in Sierra Leone. Sommigen worden opgevangen door familie, anderen leven nu moederziel alleen op straat. Cordaid Kinderstem helpt deze kinderen bij het maken van een nieuwe start.

Joseph verloor zijn ouders aan ebola. Sindsdien moet hij, als oudste van drie kinderen, voor zijn broertje en zusje zorgen. Dat valt hem zwaar. Gelukkig krijgt hij sinds kort steun van Cordaid Kinderstem.

joseph_2“Het is zwaar om voor mijn jongere broertje en zusje te zorge.” – Joseph, 10 jaar

Het verhaal van Joseph

“Het is moeilijk om het verlies van mijn ouders te verwerken, maar ik doe mijn best. Mijn vader overleed als eerste aan ebola. Mijn moeder raakte ook besmet, toen ze voor mijn zieke oma zorgde. Ze hebben het allebei niet overleefd.”

“Sinds de dood van mijn ouders, zorg ik voor mijn jongere zusje Victoria en broertje Joshua. Dat is zwaar. Ik ben zelf nog maar een kind. Gelukkig hebben Cordaid Kinderstem en Street Child ons nu ondergebracht bij mijn tante Zainab. Maar zij heeft het ook niet makkelijk, omdat ze haar man verloren heeft aan ebola. We wonen nu met 26 familieleden in een klein huis.”

Scholen weer open

Bijna een jaar lang waren de scholen in Sierra Leone gesloten, om te voorkomen dat leerlingen besmet zouden raken met het ebola-virus. Nu hebben ze hun deuren weer geopend, maar hebben de kinderen geen boeken, pennen of uniformen meer. Alles is verbrand tijdens het desinfecteren van hun huizen. Daarom zorgen wij er samen met onze partnerorganisatie Street Child voor dat de kinderen (school)spullen krijgen.

Weer naar school gaan is immers de beste manier om alle ellende te vergeten en een nieuwe toekomst op te bouwen. Wie naar school gaat, loopt veel minder risico om voorgoed op straat terecht te komen, kinderarbeid te moeten verrichten of te jong zwanger te worden.

Wij zorgen ervoor dat 1800 kinderen en hun pleegouders weer een nieuwe start kunnen maken!

Onze aanpak

KIND

  • Wij gaan op zoek naar familieleden die de weeskinderen in hun gezin kunnen opnemen
  • Wij zorgen voor schooluniformen, boeken en schoenen zodat kinderen weer naar school kunnen gaan
  • Kinderen krijgen steun bij het verwerken van hun traumatische ervaringen

OMGEVING

  • Ook pleegouders hebben het financieel en emotioneel zwaar. Daarom krijgen zij zowel financiële als psychosociale steun
  • Wij verstrekken voedsel, keukengerei, matrassen en andere spullen die verloren zijn gegaan
  • We geven voorlichting over het belang van onderwijs