Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.

Zet ons in je testament

Heeft u wel eens overwogen iets na te laten aan een goed doel? Als u Cordaid Kinderstem in uw testament zet, geeft u kinderen in ontwikkelingslanden een kans op een betere toekomst.

Ook als u er niet meer bent, kunt u zich inzetten voor de toekomst van kinderen in ontwikkelingslanden. Het hoeft bij een erfenis niet per se om grote bedragen te gaan. Bij Cordaid Kinderstem zijn we blij met elke gift. Voor een bedrag van € 25 kan een kind al 1 jaar naar school en voor € 70 helpen wij ouders bij de aanleg van een moestuin, zodat zij zelf hun eigen eten kunnen verbouwen. Voor €1.750 kunnen wij bij scholen één toilet aanleggen en voor €1.550 kunnen wij één klas lokaal met tafels en stoelen inrichten.

100% BELASTINGVRIJ
Doorgaans moeten echtgenoten en kinderen 10 tot 20% erfbelasting betalen. Neven, nichten en derden zoals vrienden of bekenden betalen 30 tot 40%. Cordaid Kinderstem is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en daardoor volledig vrijgesteld van erfbelasting.

EEN GERUST GEVOEL
Misschien lijkt het nu nog wat vroeg om stil te staan bij wat er met uw huis, inboedel en bezit gebeurt na uw overlijden. Maar als u dit zelf wilt bepalen, is het verstandig om een testament op te maken bij een notaris. En misschien gunt u (een deel) van de erfenis ook aan mensen die helemaal niets hebben, zoals kinderen in ontwikkelingslanden. Denkt u dan eens aan Cordaid Kinderstem. Een testament lijkt een ingewikkeld stuk papier maar het kan een zeer gerust gevoel opleveren als u het kant en klaar in de kast heeft liggen.

WAT TE DOEN?
We weten uit ervaring dat het maken van een testament vaak wel enige tijd en inspanning vergt. Weet u niet goed waar te beginnen? Of zou u graag eens op een rijtje willen zetten wat de mogelijkheden zijn, zodat u er vervolgens in alle rust over na kunt denken? Neem dan eens contact op met mr. Marielle Lindeboom, notarieel deskundige. Te bereiken via:

marielle.lindeboom@cordaid.org of 070-3136264 / 06-22528298 voor een vrijblijvend gesprek, telefonisch, op ons op kantoor of bij u thuis.

CORDAID KINDERSTEM ALS EXECUTEUR
Overweegt u al om Cordaid Kinderstem in uw testament te laten opnemen? Maar vraagt u zich af hoe de afwikkeling van uw nalatenschap dan verloopt en wat er bijvoorbeeld gebeurt met uw persoonlijke bezittingen? Dan kan Cordaid Kinderstem, onder voorwaarden, als uw executeur optreden.

INFORMATIEMIDDAG
Cordaid Kinderstem organiseert regelmatig informatiemiddagen over de executeursservice. Die vinden altijd plaats op een donderdag van 14.00 tot 15.30 uur op het kantoor van Cordaid Kinderstem in Den Haag. Aanmelden voor de eerstvolgende bijeenkomst of voor een persoonlijk vrijblijvend gesprek kan bij mr. Marielle Lindeboom:

marielle.lindeboom@cordaid.org of
070-3136264 / 06-22528298

DE JUISTE GEGEVENS VOOR DE NOTARIS
Overweegt u om Cordaid Kinderstem in uw testament op te nemen dan zijn dit de juiste gegevens om door te geven aan uw notaris: Stichting Cordaid, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudend Lutherse Burgwal 10, 2512 CB Den Haag. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder nummer 41160054, ten behoeve van het fonds Kinderstem.