elk kind
heeft recht op
een school
en een thuis

Wat voor het ene kind heel normaal is, is voor de ander iets heel bijzonders. In ontwikkelingslanden gaan meer dan 60 miljoen kinderen niet naar school. Ze brengen de dag door met schoenen poetsen, geiten hoeden of zorgen voor hun zieke moeder of vader. Cordaid Kinderstem wil daar iets aan doen.

Ieder kind, waar ook ter wereld, heeft het recht zichzelf te ontwikkelen. Door naar school te gaan leren kinderen voor zichzelf zorgen en kunnen ze aan een eigen toekomst bouwen. Cordaid Kinderstem geeft de kinderen een stabiele en veilige thuisbasis, zodat ze ook echt naar school kúnnen. Daarnaast maken we werk van de kwaliteit van het onderwijs. We zorgen voor meer leraren, de bijscholing van leraren, verbeterde lesmaterialen en goede schoolgebouwen.

Samen met de lokale gemeenschap verbeteren we hun school- en thuissituatie

Cordaid Kinderstem gelooft in een aanpak waarin het kind, de familie, de directe omgeving én de school verbonden zijn. Kinderen die het ‘t hardst nodig hebben worden zo geholpen met een stabiele, veilige thuisbasis en goed onderwijs. Daarbij durven we kritisch te zijn. Alleen scholen die aantoonbare resultaten hebben behaald, komen in aanmerking voor financiering.

Van kwetsbare kinderen maken we zelfstandige volwassenen

Samen met hun (groot)ouders zorgen we ervoor dat er genoeg eten is en kinderen niet hoeven te werken. Tegelijkertijd zetten we ons in voor goede leerkrachten, lesmateriaal en schoolgebouwen. Dankzij deze totaalaanpak maken veel meer kinderen hun school af. Zo ontwikkelen deze kinderen zich tot krachtige mensen die met een eigen inkomen een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.

Help ook en laat je stem horen!

“We geloven in een aanpak waarin het kind, de directe omgeving én de school betrokken zijn”

Nu doneren